Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Challenge Workshop kring matsvinn

Torsdagen den 27 september 2018

kl 09:30

Plats: 27 september, Göteborg

Vi behöver minska svinnet i livsmedelskedjan! Hur ser utmaningarna och behoven ut hos olika aktörer? Vad kan underlätta för att din organisation ska kunna ta nästa steg? RISE bjuder in till workshop för att tillsammans identifiera vad som krävs för att få till en stor minskning av svinnet i kedjan, med fokus på konkreta aktiviteter i den egna verksamheten. Vi gör verkstad av den handlingsplan som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket lanserade i juni.

Innehåll

Inspirationsföreläsningar av bl a:

  • Michiel Kernkamp, Nestlé
  • Linnéa Axelsson, Findus
  • Amanda Persson, Flextrus
  • Nathalie Torstensson, Lidköpings kommun
  • Experter från RISE presenterar case kring matsvinn

Gemensam workshop under eftermiddagen kring aktuella teman som ska leda till konkreta aktiviteter.

Vi startar med registrering från 9.30, själva workshopen börjar kl 10.00 och dagen avslutas kl 16.00.