Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Bioekonomiriksdagen 2018

21-22 mars

Plats: Karlstad CCC

Träffa RISE under Bioekonomiriksdagen i Karlstad och diskutera biobaserade lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

2017 hölls den första Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik med RISE Processum som en av arrangörerna. Eventet samlade en rad nyckelpersoner för att skapa diskussion kring hur vi förverkligar en framtida bioekonomi.

Årets bioekonomiriksdag är en mix av föreläsningar, debatter och modererade samtal mellan sakkunniga företrädare för näringslivet och politiker på alla nivåer. Den arrangeras av Paper Province i samarbete med Region Värmland, Skogsindustrierna, Karlstads universitet, Lantbrukarnas Riksförbund, Bioeconomy Region, Länsstyrelsen Värmland, The Wood Region och IKEM.

RISE har genom dotterbolaget LignoDemo en stark närvaro i Värmland, särskilt kring testbädden LignoCity och processutveckling och uppgradering av lignin till nya biobaserade produkter.

Besök oss under utställningen i samband med bioekonomiriksdagen där vi visar några exempel på de möjligheter forskningen leder till.

Kontakta oss

Fredrik Rosén
08 676 7334
Skicka e-post
Marianne Lockner
010 516 55 85
Skicka e-post
Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post