Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Kvalitet och miljö

För oss är hög kvalitet och hållbar utveckling alltid en viktig del i vårt arbete.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete ska ge förutsättningar att leverera resultat och tjänster av hög kvalitet till våra kunder. Vår verksamhet baseras på vetenskaplig metodik.

Kvalitetsarbetet styrs av att:

  • Vi kännetecknas av kvalitet, etik och har engagerade och kompetenta medarbetare.
  • Vi skapar maximalt kundförtroende baserat på kundnytta och god service enligt avtalade villkor.
  • Vi arbetar med definierade mål, ett tydligt definierat ansvar och förbättrar ständigt ledningssystemet.
  • Den ackrediterade provnings- och kalibreringsverksamheten uppfyller kraven I EN ISO 17025.

Miljöpolicy

Vi ska arbeta för en hållbar utveckling i värdekedjor baserade på skogsråvara och andra biomaterial omfattande bl.a massa, papper, grafiska medieprodukter och förpackningar. Miljöfrågorna, som utgör en viktig grund för hållbarhet, ska ha hög prioritet och vara integrerade i verksamheten.

Miljöarbetet styrs av att:

  • Alla medarbetare känner ansvar för miljön.
  • Vi arbetar aktivt med att optimera resursanvändningen och minimera miljöpåverkan från våra aktiviteter.
  • Vi arbetar med ständig förbättring genom att årligen sätta miljömål för hela verksamheten.
  • Vi följer tillämplig miljölagstiftning och andra miljökrav.
  • Projektverksamheten ska leda till sunda resultat tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.

Kontakta oss

RISE Bioekonomi (RISE Innventia AB)
08 676 70 00
Skicka e-post