Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Årsredovisning

Under 2016 gick Innventia, SP och Swedish ICT samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. RISE Innventias årsberättelse är numera inkluderad i års- och hållbarhetsredovisningen för RISE Research Institutes of Sweden.

Kontakta oss

Marianne Lockner
010 516 55 85
Skicka e-post