Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nytt liv för engångsförpackningar

Trenden att allt mer konsumera i farten är tyvärr ett beteende som orsakar nedskräpning. Tomma förpackningar, plastbestick och andra engångsartiklar hamnar i parker och på stränder trots en ökad miljömedvetenhet. RISE ska därför tillsammans med aktörer längs hela värdekedjan identifiera knutar för ökad insamling, återvinning och återbruk av s.k. ”on the go”-förpackningar.

Foto: Fotograf Johan Olsson
Foto: Fotograf Johan Olsson

Engångsförpackningar och -artiklar skapar stora problem, dels för att de inte samlas in i så hög utsträckning, dels för att de insamlade förpackningarna inte återvinns i så hög grad. Förpackningar som används utanför hemmet – ”on the go”-förpackningar – hamnar högt på tio-i-topp-listan över vanligaste skräp i haven och det mesta kommer från landbaserade källor. 

För att minska denna nedskräpning krävs beteendeförändringar både hos konsument och aktörer i värdekedjan. Förpackningar och engångsartiklar måste hanteras mer cirkulärt jämfört med idag, dvs samlas in, återbrukas, materialåtervinnas och efterfrågas i högre grad. För att åstadkomma detta krävs kraftfulla åtgärder från många aktörer i samhället. RISE har därför samlat flera av dessa aktörer för att kartlägga och testa förutsättningarna för ökad återanvändning och återvinning av förpackningar och engångsartiklar från "on-the-go"-verksamhet. Målet är att ta fram lösningar utifrån potential till miljönytta samt vad som fungerar längs hela värdekedjan och för konsument. Lösningarna kommer sen att testas i offentlig miljö genom Örnsköldsviks kommun som är en medverkande projektpartners.

– Vi ser verkligen fram emot att hitta nya lösningar för våra offentliga miljöer, det här känns som ett mycket intressant projekt som ligger väl i linje med vårt engagemang för hållbarhet, säger Mikael Kristiansson, Chef Trafik och Park, Örnsköldsvik Kommun.

– Det grundläggande syftet är att hitta incitamenten för återanvändning och återvinning. Vi måste göra det lätt för dem som vill konsumera on the go att även källsortera on the go. Att ta bort något som upplevs som värdefullt och ersätta med något krångligt är inte hållbart. Cirkulärt beteende måste ge ett mervärde, säger Kristina Wickholm, projektledare RISE.

Projektet löper på ett år och finansieras av Vinnova. Konsortiet består förutom RISE av COOP Sverige, Duni, Konsumentföreningen Stockholm, Papstar Sverige, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Sugi Group (PantaPå) och Örnsköldsviks kommun.

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av åtta adderat med fyra blir:

Kontakt

Kristina Wickholm
0768767422
Skicka e-post
Annika Lindström
0768767187
Skicka e-post