NormpackGuide

Normpack Guide är en vägledning hur material/produkter utvärderas och vilket underlag som krävs för att erhålla ett Normpack-certifikat.

DEL1 är en generell inledning som gäller för alla material.
DEL2 =  kapitel 4 omfattar materialspecfika lagkrav. Publiceras i september.

Då regler ständigt förändras, uppdateras de olika kapitlen löpande. Säkerställ alltid att du arbetar med senaste version av guiden.

 
     version
  DEL1  2017-06-30