NormpackGuide

Normpack Guide är en vägledning hur material/produkter utvärderas och vilket underlag som krävs för att erhålla ett Normpack-certifikat.

DEL1 är en generell inledning som gäller för alla material.
DEL2 =  kapitel 4, omfattar materialspecfika lagkrav.

Då regler ständigt förändras, uppdateras de olika kapitlen löpande. Säkerställ alltid att du arbetar med senaste version av guiden.

 
  version
NormpackGuide   2018-03-13

 

uppdates:

 
2018-03-13 new version
2018-02-09 new version
2017-10-12 links modified
2017-09-30 new version