Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

A Cellulose-Based Society

”A Cellulose-Based Society” är namnet på vår tredje rapport i serien “Innventia Global Outlook” där vi har kartlagt människors attityder gentemot material som vi alla använder i vardagen och beskrivit trender och drivkrafter som formar vägen mot en mer hållbar framtid.

A cellulose-based society

Cellulosan är den vanligaste förekommande byggstenen i naturen. Innventia tror på en biobaserad och cirkulär ekonomi där material från skogen är en av hörnstenarna för en mer hållbar framtid. 

A Cellulose-Based SocietyUtgångspunkten för vår analys är mänsklighetens långa förhållande till skogen. Det är en mångfacetterad gemensam historia som sträcker sig ända in i vår tid. Dagens samhälle står inför både möjligheter och utmaningar. Vi har rådfrågat experter inom utveckling av nya material, tekniker och affärslösningar om framtida strategier. Vi bad också konsumenter i fem olika länder att föreställa sig ett framtidsscenario där vi med enbart resurser från skogen tillverkar en mängd produkter – från textilier och fordonsdelar till mat, kosmetika och proteser.

– De skogsbaserade produkterna är många men cellulosan är den viktigaste molekylen i förädlingskedjan. I den kedjan ingår ett ansvarsfullt skogsbruk och att tillvarata sidoströmmar som förädling av lignin och hemicellulosa i olika former. Det är en ny bioekonomi som kretsar kring cellulosans fantastiska egenskaper och möjligheter, säger Innventias vd Birgitta Sundblad. 

Beställ ett exemplar av rapporten via länken till höger.

Tänk gärna tillsammans med oss på LinkedIn, Twitter och Facebook eller diskutera med oss i vår diskussionsgrupp på LinkedIn.