Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Exempel på projekt

Vi arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt i en mängd olika konstellationer. Vårt nätverk är globalt och innefattar även universitet och högskolor, med vilka vi samarbetar i många projekt. Tack vare våra förstklassiga demonstrationsanläggningar och labb kan vi ta forskningen vidare hela vägen från idé till det viktiga steget mot kommersialisering.

Från våra projekt har många banbrytande processer och produkter inom skogsindustrisfären sitt ursprung. I vänstermenyn kan du läsa om några av dessa framgångsrika innovationer. Här berättar vi även om delar av det som händer just nu på RISE Bioekonomi.

Offentligt finansierade forskningsprojekt

Tillsammans med våra forskningspartners deltar vi i forskningsprojekt offentligt finansierade av exempelvis i EU, Energimyndigheten eller Vinnova.

Kompetens för effektiva ansökningar

Sedan flera år har vi byggt upp kompetens om hur ansökningsprocessen mot offentliga finansiärer ska utföras så effektivt som möjligt för att nå framgång. Denna kunskap kommer naturligtvis dig som kund till nytta om du behöver matchning av finansieringen från myndigheter.

Vi erbjuder även denna kunskap särskilt paketerad för dig som är verksam inom ett litet eller medelstort företag i Sverige. Ta chansen att höja din innovationsnivå med hjälp av offentligt finansierad forskning! Klicka på länken till höger för att läsa mer.


Magnus Hillergren och Paul Krochak vid vårt mälderi.