Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

SUW

SUW – The International Development Group for Corrugated Board

SUW bildades 1968 för att stödja och finansiera FoU inom wellpappområdet i Sverige. SUW var en förkortning av Svenska Utvecklingsgruppen för Wellpapp. Gruppen har utvidgats och är nu internationell. Medlemmarna kommer från pappers-, wellpapp-, klister- och maskintillverkarindustrin.

Projekten genomförs av personal vid Innventia tillsammans med industrin, som i många projekt deltar med insatser där deras maskiner utnyttjas.

SUW vill att resultaten från projekten dokumenteras i rapporter, men framför allt som rekommendationer och ledning i det dagliga arbetet. Material som kan användas för utbildning av personalen prioriteras högt.

 

Ordförande i styrkommittén

Ronald Bredemo
Smurfit Kappa Kraftliner/Paper Division, Piteå
E-post: ronald.bredemo@smurfitkappa.se
Telefon: 0911-970 50

Sekreterare

Astrid Odeberg Glasenapp
Innventia
E-post: astrid.glasenapp@innventia.com
Telefon: 08-676 7073

Login för medlemmar på Projectplace