Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

SKAF

 

SKAF Svenska Kartongforskningsgruppen

SKAF bildades 1979 för att stödja och finansiera FoU inom kartongförpackningsområdet i Sverige.

Projekten genomförs av personal vid Innventia tillsammans med industrin och även som examensarbeten vid högskolor.

SKAF vill att resultaten från projekten dokumenteras i rapporter, men också som rekommendationer i det dagliga arbetet. Material som kan användas för utbildning av personal hos medlemsföretagen prioriteras högt.

 

Ordförande i styrkommittén

Tobias Söderholm
Korsnäs AB
E-post: tobias.söderholm@korsnas.se
Telefon:
0581-370 63

Sekreterare

Mikael Nygårds
Innventia
E-post: mikael.nygards@innventia.com
Telefon:
08-676 7193

Login för medlemmar på Projectplace