Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Miljöpack

Näringslivsgruppen Miljöpack driver frågor om förpackningar och miljö

Miljöpack är en grupp av företag som gemensamt arbetar för resurseffektiva förpackningar. Gruppen bevakar utvecklingen av lagar och regler inom Sverige, EU och globalt samt sprider information om vad som är på gång.

Viktiga mål för Miljöpack är att:

  • Lyfta fram förpackningens bidrag till ett hållbart samhälle
  • Följa och påverka utvecklingen av lagar och regler kopplade till förpackning och hållbarhet
  • Utveckla bedömningsmetoder som tar en helhetssyn på förpackningar.

Genom att vara medlem i Näringslivsgruppen Miljöpack visar du som företag att du aktivt verkar för mer resurseffektiva förpackningar.

 

 

Nyheter

Revisionen av förpackningsdirektivet 

Publicerad 2017-11-27

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag

Publicerad 2015-09-10

Miljöpack deltar på Scanpack

Publicerad 2015-09-01