Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

 

Bidrar till att säkerställa säkerhet och kvalitet hos bärkassar

Bärkassegruppen är en sammanslutning av handelsföretag och bärkassetillverkare. Gruppen grundades 1970 som den svenska (senare nordiska) utvecklingsgruppen för testmetoder för bärkassar.

Syftet med Bärkassegruppen är att stödja både handel och konsumenter när det gäller produktsäkerhet för bärkassar. Detta uppnås genom att utveckla och fastställa provningsmetoder för att bestämma plast-och papperskassars volym och bärighet.

Läs mer om Bärkassegruppen i länkarna till vänster!

 

Kontaktpersoner

Sandra Pousette
RISE
E-post: sandra.pousette@ri.se
Telefon: 08-676 7080

Jacob Cardell
RISE
E-post: jacob.cardell@ri.se
Telefon: 08-676 7044