Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Det här gör vi

Vi arbetar med forskning och utveckling med världsledande kompetens och decennier av erfarenhet, men även väl utvecklade processer för att fånga och utveckla nya idéer för framtiden. Vi utformar våra tjänster efter just ditt företags behov. Som er innovationspartner översätter vi tillsammans med er forskningsresultat till innovativa produkter och processer, oavsett om det gäller processutveckling, pilotkörningar eller simulering av massabruket.

Våra erfarna forskare och labbtekniker hjälper dig med allt från utvärdering av tryckkvalitet till transportsimulering av produkter och förpackningar eller kemisk analys av nya barriärmaterial.

Långa forskningsprojekt eller korta uppdrag

Kärnan i vår verksamhet är forskningsprogrammet där industriföretag från hela världen samarbetar runt gemensamma utmaningar. Från detta program har många banbrytande processer och produkter inom skogsindustrisfären sitt ursprung. Vid sidan av klusterforskningsverksamheten utför Innventia också enskilda projekt och direkta uppdrag.

Vi har ett väl etablerat samarbete med universitet och högskola, exempelvis i projekt finansierade av EU eller Vinnova. Vi har agerat som koordinator i flera stora EU-projekt, nu senast i tex BoostEff och SustainComp, som samlat företag och forskningsaktörer från hela EU.

FEX paper making pilot plant
Daniel Hissing och Görgen Lundström vid FEX pilotanläggning för papperstillverkning.